Bli en del av Smpab

Fyll snabbt och enkelt i de olika fälten för att lägga till din länk. När du lagt till sidan granskas den innan den läggs upp på vår hemsida, allt för att kunna erbjuda er en så bra tjänst som möjligt.

Namn:
E-mail:
Kategori:
Url:
Länk text:
Beskrivning:

Kort om pantern

En panter är ett kattdjur med avvikande, helsvart teckning, vanligen leopard eller jaguar. Åtskilliga kattdjur uppvisar rikliga lokala variationer i teckning och päls, resultat av mutationer i lokala populationer, jämför kungsleopard (se leopard), men de helsvarta formerna av leopard och jaguar är stabila inslag i populationerna och finns över hela dessa arters utbredningsområde. De viktigaste är de svarta formerna av jaguar (Panthera onca) och leopard (Panther pardus). En melanistisk form av puma (Puma concolor) finns omtalad men aldrig belagd, medan däremot flera andra mindre kattdjur finns väl belagda i svarta former, däribland ozelot (Leopardus pardalis) och margay (Leopardus wiedii).

Ursprungligen har ordet "panter" betytt en variation av leopard som haft längre svans och alltså inte haft med färgavvikelser att göra. I olika delar av världen har ordet panter olika innebörd - inkluderingen av jaguarer är huvudsakligen en sydamerikansk tradition, medan ordet ibland inkluderar puma i Nordamerika och då inte har något med färgteckning att göra. I svenskt bruk har betydelsen "svart panter" helt överskuggat den separata betydelse "panter" tidigare haft.